Dagens dikt!

“Jaget”

Hon är inte jag. Jag är inte henne. Vem är jag? Är jag någon alls?

Lager efter lager skalar jag av, torkar bort och skrubbar tills jag försvinner.

Iakttar min kropp och betraktar mitt ansikte men jag känner inte igen mig själv.

Jaget upplöses i ett förvirringstillstånd och verkligheten faller samman i ett enda kaos.

Verkligheten är inte längre densamma och inte heller jag.

Sanning och falskhet suddas bort och gränserna försvinner.

Tänker att jag är Gud i ett multiparallellt universum.

Tillvarons existentiella meningslöshet blir plötsligt till en skapandeprocess.

Det är därför jag alltid dör och återuppstår tills jag återigen dör medan jag ser livet passera förbi.

 

Leave a Reply